Re-integratie bij ziekte

Re-integratie bij ziekte (wet verbetering Poortwachter)

De werkgever heeft de verplichting om in het kader van de Wet Poortwachter een zieke werknemer te (her)plaatsen binnen zijn eigen bedrijf. Dit kan door bijvoorbeeld de werkplek aan te passen of de werknemer een andere passende functie binnen het bedrijf aan te bieden.
(veelal interne reïntegratie genoemd)

In een aantal gevallen is dit allemaal niet mogelijk en heeft de werkgever de plicht om een baan te zoeken voor de betrokken werknemer bij een ander bedrijf. (veelal externe reïntegratie of 2e spoor traject genoemd)

Voor de werkgever én voor de werknemer vaak een heel vervelende situatie!

Ons bureau heeft veel ervaring bij deze 2e spoor trajecten

Veel werkgevers en werknemers maakten reeds gebruik gemaakt van onze dienst waarbij een voor alle partijen bevredigende oplossing werd gevonden.

zie verder IRO