De knop omzetten.

Knop switch onVisie van Switch Loopbaanadvies

 

 

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo.

Werken in de toekomst betekent in onze visie dat:

- organisaties snel veranderen en andere eisen aan ons stellen

- onze manier van werken en leven sterk verandert door nieuwe media.

- we langer doorwerken en minder (sociale) zekerheden hebben.

- het noodzakelijk is om ons  te blijven scholen en te ontwikkelen.

- we zelf verantwoordelijk zijn voor onze loopbaan en de keuzes die we daarin

maken.

- we vanuit onze eigen kracht in beweging kunnen komen

- we zelf sturing kunnen geven aan onze loopbaan.

- we de regie over onze loopbaan in eigen handen hebben.

 

 

 

 

Missie

De missie van Switch Loopbaanadvies is om medewerkers en organisaties bewust te maken van de hierboven geschetste ontwikkelingen en te leren hoe je hiermee om kunt gaan. Dit doet Switch Loopbaanadvies door de volgende diensten aan te bieden:

- het bewustmaken van de eigen (keuze) mogelijkheden

- het geven van deskundige begeleiding en advies;

- het aanreiken van een methodiek en gereedschap om de eigen regie te versterken (voor nu en in de toekomst)

- het geven van ondersteuning bij de ontwikkeling en implementatie van loopbaanbeleid in de organisatie.

Lees meer hierover onder werkgever